Centre d'Incendie et de Secours Reisdorf

 

Wann dir Kontakt mat eis ophollen wëllt, dann rufft bei eis un. (Wann op der Nummer vum CIS keen drop geet, dann musst dir ët op der Gemeng probéieren).

Dir kënt awer och einfach eng E-mail schécken.

 

Email: info@cisreisdorf.lu

Email Jugend: jugend@cisreidorf.lu

Email Amicale: amicale@cisreisdorf.lu

Telefon vum Bau: 49771-4250

Telefon vun der Gemeng: 836221

Numm:            CIS Reisdorf

Stroß:              4 Place de l'Église  

Uertschaft:     L-9391 Reisdorf